Vandaag is van ons heen gegaan onze Broeder Jean-Pierre Schobben. Vader van Cecile Schobben en oom van Marnix en Sterre.
Nadat er aanvankelijk nog hoop was bleek zijn strijdlust en moed niet opgewassen tegen het ziekbed wat hem heeft getroffen.

Wij zullen zijn aanstekelijke lach, warmte, humor en vriendschap missen.

Vaya con Dios mi Hermano…